Massage Menu

 

swedish Massage - 30 min - 49

classic swedish massage - 50 min - 120

Deep tissue massage - 50 min - 135

reflexology massage - 50 min - 135

Aromatherapy Massage - 50 min - 135

Couples swedish Massage - 50 min - 240

reflexology & scalp massage - 50 min - 135

swedish with hot stone therapy - 50 min - 135